2019 MİNİK YILDIZ İL SEÇMESİ ŞAMPİYONASI

22.05.2019 00:34
Muaythai minik -yıldız il seçmesi 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde Mersin Servet Tazegül Spor salonunda yapılacaktır.Tüm Halkımız davetlidir. Giriş ücretsizdir.
Müsabaka talimatı ve programı ektedir.

TÜRKİYE MUAY THAİ FEDERASYONU

MERSİN ÇOCUKLAR MUAYTHAİ ŞAMPİYONASI TALİMATI

Türkiye Muaythai Federasyonu Mersin İl temsilciliği 2019 yılı faaliyet programında yer alan “Çocuklar Muaythai

İl seçmesi Şampiyonası’’ 25-26 Mayıs 2019 Tarihinde Servet Tazegül Spor Salonunda yapılacaktır.

1- Kulüplerin Müsabakalara katılım şartları:

1.1-   Mersin   Çocuklar   Muaythai   Şampiyonası   için  tüm  kulüpler kafilelerini     onaylı     listeleriyle     Mersin Şampiyonasına katılabilecekler. Kulüpler  diledikleri kadar sporcu ile şampiyonaya katılabilecektir, kontenjan  sınırlaması olmayacaktır.

1.2-2019 yılı Çocuklar Milli Takım seçmesi olacağından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı taşımayan sporcular şampiyonaya katılamazlar.

1.3-Şampiyonalara katılacak olan ve kafilede yer alan antrenörler 2019 yılı vizeli olacak, şampiyonaya katılacak sporcular 2019 yılı vizeli lisansa sahip olmak zorundadırlar.

1.45-Kafile listelerinde adı soyadı, doğum tarihi (gün-ay-yılı) yazılı, kulübü, TC nosu, 2019 yılı vizeli lisans nosu, khan derecesi ve kilosu ile yaş kategorisi yazılı listeyi onaylı şekilde getirerek müsabaka görevli hakem kuruluna teslim edeceklerdir. kafilede görev alan antrenörler ve yardımcıları, 2019 vizesi almış olması gerekmektedir, vizesiz antrenörlere görev yaptırılmayacaktır.

1.5- Müsabakalarına katılabilmek için; Minikler 1.khan, Yıldızlar kategorisinde 2. Khan, derecesine sahip olmalıdır. Khan derecesini belge ile tartı günü ibraz etmelidirler, Hakem Kurulu lisans fotokopisi ve federasyon khan sicil kartının fotokopisini saklamak üzere alıp müsabakaya katılanları çizelge halinde listeleyerek federasyon İl temsilcisine verecektir. İstenilen Khan derecesine sahip olmayan sporcular müsabakalara katılamaz.

1.6- Sporcuların veli muvafakat belgeleri kulüplerin sorumluluğundadır.

1.7- kafile listesinde olmaları koşulu ile sporcular kilo değişmesi halinde bir üst kiloda veya alt kilo kategorisinde müsabakaya katılabilirler.

3-  Tartı ve Kura:

3.1-Müsabakalar için teknik toplantı şampiyonanın yapılacağı yerin toplantı salonunda ekteki programda olduğu gibi yapılacaktır. Teknik toplantıya il kurulları, idareciler ve antrenörler katılacaktır, toplantı ardından tartı ve kayıtlar yapılacaktır. Tartıda kesinlikle kilo tolerans verilmeyecektir.

3.2-Tartılar sporcuların üzerlerinde sadece iç çamaşırı veya Muaythai şortlu olarak yapılacaktır. Tartı sonrası eşleşmeler programa göre tüm antrenör, hakem ve idarecilerin görebileceği bir alanda (şeffaf ve görülür bir yöntemle) yapılıpasılacaktır.

3.3-Federasyonumuzun Hakem Kurulu, tartılar, eşleşmeler ve müsabakaların yönetiminde tarafsızlık ilkelerini uygulayacak, Federasyonumuzun yayınlamış olduğu ‘’Amatör Muaythai Müsabaka Talimatı, Amatör Muaythai Hakem Talimatı’’na göre yapılmasını sağlayacaktır, usulsüz hareket edenlere tedbir uygulayabilecek veya disiplin kuruluna sevkinisağlayacaktır.

4-Siklet Yaş ve Kategoriler:

Yaş; IFMA-2019 Dünya Çocuklar ve Gençler Şampiyonası başlanma tarihi baz alanarak

hesaplanacaktır. 28 Eylül 2019. Yaş matikten kontrol edilmelidir. Sorumluluk sporcu ve antrenörüne ait olacaktır.

YILDIZLAR 12-13 YAŞ ERKEK VE KIZLAR

ERKEKLER: -34-36 -38 -40 -42 -44 -46 -48 -50 -52 -54 -56 -58 -60 -63,5 -67, -71 + 71Kgs

KIZLAR: -32 -34 -36 -38 -40 -42 -44 -46 -48 -50 -52 -54 -56 -58 -60 -63.5 -67 -71 +71 kg

 

ÇOCUKLAR 10-11 YAŞ ERKEK VE KIZLAR

ERKEKLER: -30 -32 -34 -36 -38 -40 -42 -44 -46 -48 -50 -52 -54 -56 -58 -60 -63,5 -67 +67 kg

KIZLAR: -30 -32 -34 -36 -38 -40 -42 -44 -46 -48 -50 -52 -54 -56 -58 -60 +60 kg

Wai Kru :

Çocuklar (Minik-Yıldız-Genç) için Asgari ve Maksimum Yaş Sınırları

10 yaş altı kategoriye giren yarışmacılar, etkinliğin ilk gününde 10 yaşından büyükolmamalıdır.

10-12 Yaş kategorisine giren yarışmacılar, etkinliğin ilk gününde en az 10 yaşında, ancak 12yaşından

büyük olmamalıdır.

▪  Yarışmaya 12-14 yaş aralığındaki yarışmacılar en az 12 yaşında olmalı, 14 yaşından büyük olmamalıdır

- Her müsabaka/gösteri 1 ile 3 dakika arası wai kru içermelidir. 3 hakem, karografi, icrasının, stilin ve tekniğin dahil edilmesine dayanarak yarışmacılara puan verecektir. Müsabakada düvüşen sporcular aynı zamanda Wai-Kru yarışmasına katılabilir.

5-Müsabakaya katılacak; Antrenör, Sporcu ve Hakemlerin Kılık Kıyefeti:

5.1-Müsabakada görev alan antrenörler ve yardımcı antrenörler 2019 yılı vizeli olmalıdır. Antrenörler ve yardımcıları ring köşelerine sadece eşofman ile çıkacaklar, maç esnasında kendilerine tahsis edilen sandalye oturacaklardır. Antrenör ve yardımcıları, sporcuların köşelerine çıkabilmek için kartları ibraz etmeli ve yakalarında takılı olarak görev yapacaklar, vizeli olamayanlara görev verilmeyecek ve ringin yanına yaklaştırılmayacaktır.

5.2-Antrenörler ve yardımcıları; sporcuları ringte müsabaka yaparken ayağa kalkmaları, sporcuya bağırmaları, hakem veya yöneticilerle konuşmaları, müsabaka esnasında itiraz etmeleri yasaktır, talimata uymayan kişiler, Müsabaka ahengini bozan spora ve sporcuya kötü örnek sergileyen kişiler tavizsiz tedbirli ceza kuruluna sevk edilecektir. Tedbirli ceza kuruluna sevk edilenlere müsabaka boyunca görev yaptırılmayacaktır.

5.3-Sporcular; müsabakalarda Federasyonca 2019-2020 yılları için Federasyonca belirlenmiş olan ve Federasyonun resmi sponsoru ile yapılan logo anlaşması gereğince; Türkiye Muaythai Federasyonu logosunu taşıyan, Siyah Şort ve Üst Mavi veya Kırmızı atlet, IFMA Talimatı gereğince belirlenen vücut koruyucu, eldivenler, kask, ayaklık, haya koruyucu, bandaj dahil tüm malzemeler, logo anlaşması gereğince Dragon marka, Türkiye Muaythai Federasyonu logosunu taşıyan malzemeleri kendileri temin edecek ve giyineceklerdir.

5.4-İl müdürlüğü malzeme temini yapmayacaktır. Müsabaka Malzeme ve kıyafetlerinde; Federasyonun sözleşme ile yetkilendirilmiş ve sponsorluk bedeli alınmış olan Akspor-Whiteface veya Altunay-Dragon markası dışında Türkiye Muaythai Federasyonu Logo’sunu başka firmaların kullanmasına müsaade edilmeyecektir. İzinsiz Kullananlar hakkında yasal işlem yapılacak, Muaythai faaliyetlerinde kullandırılmayacaktır. Tüm kategoriler 10 ons eldivenle maç yapacaktır.

5.5-Müsabakalara katılan tüm idareci, antrenör ve sporcular, belirlenen kılık-kıyafet talimatları esaslarına uyacaklardır, aksi davranışta bulunanlar hakkında gereken yasal işlem yapılacaktır.

5.6-Hakemler; 2019 yılı vizeli olacak, Federasyonumuzun talimatları gereğince siyah pantolon, beyaz gömlekle görev yapacaklardır, (Uluslararası dereceye sahip hakemler mavi gömlek ,siyah Pantolonla) Merkez Hakem Üst Kurulu ile Amatör Muaythai Hakem Kurulu üyeleri haricindeki hakemler papyon takılı görev yapacaklardır, Merkez Hakem Üst Kurulu ile Amatör Muaythai Hakem Kurulu üyeleri kumaş pantolon ceket ve kravat ile görev yapar, Hakemler derecesini belirten Federasyonun kendilerine verdiği kokartı takacaklardır.

5.7- Antrenörler köşelerde görev yaparken Federasyon tarafından verilen kendilerine ait 2019 yılı vizeli Muaythai Antrenör akreditasyon Kartını boyunlarına takmak zorundadırlar. Başkalarının kimlik kartını kullananlar Disiplin Kuruluna sevk edileceklerdir. Akreditasyon kartını takmayanlara köşelerde görev verilmeyecektir.

6-İtirazlar:

6.1-Müsabakalara itirazlar; Müsabaka bitimi sonuç ilanı sonrası en geç 30 dk içinde, 2019 yılı yerel ve ya ulusal vizeli antrenörü tarafından usulüne uygun yazılı  dilekçe, tutanak karşılığında

mevzuatına  göre  (100)  USD  karşılığı  olan  550  TL  teslim  ederek  dilekçelerini,  görsel  delili  veya

kanıtınıİtirazKurulunavereceklerdir,itirazsürecininbaşlamasıiçinsporcununringiterketmişve

sahadan uzaklaşmış olması gerekir.

6.2-Haricindehiçbirşekildeitirazdilekçesikabuledilmez,ücretiyatırılmayanitirazlarvesözlüyapılan

itirazlar   ile   hakemleri   ve   yöneticilere  zan   altında   bırakacak   türde   hakaret   ve   sözlüdavranışlarla

müsabakalarınahenginibozacakgereksizitirazlargörüldüğündederhalDisiplinveCezakurulunasevk

edilebileceği gibi il, idareci, antrenör, kulüp ve sporcular hakkında tedbir uygulanarak müsabakalardanihraç

edilebilecektir.

6.3- İtirazların değerlendirilmesi

Süresi içinde usulüne uygun, itirazların değerlendirilebilmesi için kaydedici kameralardan çekilmiş görüntüler izlenebilecektir. İtirazlar 1 antrenör 2 Hakem olmak üzere 3 kişiden oluşur. Eğer itiraz yerinde görülmüşse sonuç karşı tarafa verilecektir. Finallerde itirazlar maçın bitimi itibaren 10 dk. içinde yapılacak olup, en kısa sürede sonuçlandırılacaktır.

6.4-İtiraz müsabakaların kategorisine göre itiraz kurulunun vereceği karar doğrultusunda sonuçlanacaktır. İtiraz kurulu itirazı kabul ederse müsabaka karşı tarafa verilecektir. İtiraz kabul edilmez ise müsabaka sonucu değişmeyecektir. İtiraz için ödenen bedel haklı çıkıldığında 150TL si eksik olarak itiraz sahibine iade edilecek, haksız çıkıldığında itiraz bedelinin tamamı iade edilmeyecek olup il temsilciliğinin hesabına gelir kaydedilecektir.

Kafilenin Harcırahlar:

-Kafileler şampiyonaya kendi imkanları dahilinde katılacaktır.

Müsabaka katılım izinişlemleri:

3289 sayılı Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun 29 maddesi gereğince izinli sayılabilirler. Müsabakalara katılan idareci, hakem, antrenör ve sporcuların izin işlemleri bağlı bulundukları İl müdürlüklerince yapılacaktır.

Müsabakalarda Dereceye Giren SporcularaÖdüller:

Müsabakalarda ilk dört dereceye (1, 2, 3, 3) giren sporculara Madalya ve Başarı belgesi verilebilecektir,

Organizasyon:

1-    İl seçmesi Şampiyonasında için bir ringkurulacaktır.

5-Ambulans ve doktor hazır bulundurulması, Müsabakalarda emniyet ve sağlık tedbirlerinin aldırılması. 6-1 Adet bilgisayar ve yazıcı, yeterli kağıt ile fotokopi cihazından yararlandırılması.

7-Toplantı salonunun hazıredilmesi.

8-Ses düzeni ve plazma veya skorboardların kurulması gereklidir.

 

MÜSABAKA PROGRAMI

 

25 Mayıs 2019 Cumartesi Minik-Yıldız Kız ve Erkeler ;

HakemToplantısı                                                                                    08.00-08.15

TeknikToplantı                                                                                       08.15-08.30

Kontroltartıları                                                                                        08.30-09.30

Kura ve eşleştirme

                 09.30-13.00

Açılış töreni                                                

Minik-Yıldız müsabakaları

                  13.00-13.30

13.30-19.30

 

26 Mayıs 2019 Pazar Minik Yıldız Kız ve Erkekler

Kontrol Tartıları                                               08.00-09.00

Hakem toplantısı                                              09.00-10.00

Müsabakalar ve madalya töreni                       11.00-19.30

 

Program ve müsabakaların başlama ve bitiş saati günün şartlarına göre değişebilecektir.

 

 

                                                          

                                                  Rasim KELEŞ

                                         MUAYTHAİ İL TEMSİLCİSİ

 

 

 

 

 

 

 


         MUAYTHAİ FEDERASYONU MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİ
                         (Muaythai  Minik Yıldız Bay Bayan) 
                    MERSİN İL SEÇMESİ ŞAMPİYONASI
                      GÖREVLİ HAKEM LİSTESİ
  SERVET TAZEGÜL SPOR SALONU      25 - 26  MAYIS 2019
SR ADI SOYADI DERECE BÖLGE
1 MURAT YILDIZ ULUSLAR ARASI MERSİN
2 KAHİR ASLAN ULUSLAR ARASI MERSİN
3 AYDEMİR KIRBAŞ ULUSLAR ARASI MERSİN
4 İSMAİL EBRİŞİM ULUSLAR ARASI TARSUS
5 OĞUZHAN TÜLÜCÜ ULUSLAR ARASI MERSİN
6 MESURE  ASLAN ULUSAL MERSİN
7 MERYEM TOL ULUSAL MERSİN
8 ARDA KILINÇ ULUSAL MERSİN
9 HÜSEYİN KARAKOYUNLU ULUSAL MERSİN
10 ERKAN ERDOĞAN ULUSAL MERSİN
11 SERVET KILIÇ ULUSAL MERSİN
12 YAŞAR DÖVEN ULUSAL MERSİN
13 FİRDEVS ASLIHAN KALE BÖLGE ERDEMLİ
14 MERYEM ÇELİKTAŞ BÖLGE MERSİN
15 MERAL UYSAL BÖLGE MERSİN
16 UĞUR ASLAN BÖLGE MERSİN
AYDEMİR KIRBAŞ RASİM KELEŞ
İL HAKEM KURULU BAŞKANI MUAYTHAI İL TEMSİLCİSİ


MİNİK YILDIZ MUAYTHAİ MERSİN İL SEÇMESİNDE SPORCUDAN İSTENECEK BELGELER

(TALİMAT GEREĞİ)

 

1-KHAN BELGESİ FOTOKOPİSİ (SPORCUDAN ALINIP DOSYALANACAKTIR.)

2-LİSANS FOTOKOPİSİ (SPORCUDAN ALINIP DOSYALANACAKTIR.)

3-VELİ MUVAFAKATNAMESİ (SPORCUDAN ALINIP DOSYALANACAKTIR.)

4-DOKTOR KONTROL VE TARTI BELGESİ(SPORCUDAN ALINIP DOSYALANACAKTIR.)

5-KULÜP KAFİLE LİSTESİ (ASLI VE 2 ADET FOTOKOPİSİ.) (SPORCUDAN ALINIP DOSYALANACAKTIR.)

 

6-NÜFUS CÜZDANI ASLI

7-LİSANS ASLI

 

LÜTFEN BU BELGELER SPORCULARIMIZIN YANINDA BU ŞEKİLDE BULUNSUN VE İLK 5 BELGE BİRİBİRİNE ZIMBALANSIN.

 

MERSİN İL HAKEM KURULU

 

MUAYTHAİ FEDERASYONU MERSİN İL TEMSİLCİLİĞİNE

 

Türkiye Muaythai Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan “Minikler ve Yıldızlar Bay-Bayanlar Türkiye Şampiyonası 18-22  Haziran 2019 tarihleri arasında Erzincan’da yapılacaktır. (yol hariç). Mersin il seçmesi de 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde Mersin Servet Tazegül Spor Salonunda yapılaacaktır.

Söz konusu Şampiyona Talimatı gereği;

-18 yaşından küçük olan sporcular; velisinin ve antrenörünün vereceği yeterlilik beyanı, formu imzalaması halinde müsabakalara alınabilecektir. Sicil sisteminde kaydı ve khan derecesi olmayanlar kesinlikle müsabakaya alınmayacaktır.

 

Talimatın ilgili maddeleri kapsamında aşağıda kimlik bilgileri yazılı kişi olarak; (Yıldızlarda 2 yıl/miniklerde 1 yıl) önce Muaythai sporuna başladığını, antrenörüm onayı ile müsabakalarda yarışacak yeterliliğe sahip olduğumu, vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu beyan eder, hakkımda/hakkımızda kasten yanlış bilgilendirme tespit edildiği takdirde tüm haklarımdan feragat eder, hakkımda/hakkımızda verilecek disiplin cezasını peşinen kabul ederim/ederiz.

 

Sporcunun       :

T.C. No            :

Adı Soyadı       :

İli ve kulübü    : Mersin -

 

İmza                :

 

Velisinin

T.C. No            :

Adı Soyadı       :

İkamet Adresi :

 

İmza                 :

 

 

Antrenörü       :

T.C. No            :

Adı Soyadı       :

İli ve kulübü    :

 

İmza                :

 

Antrenör en az 2. Kademe ve 2019 yılı vizeli olacaktır. 

MUAYTHAI   FEDERASYONU  muay-thai-logo[1].jpg
 İL   HAKEM  KURULU  BAŞKANLIĞINA
       MÜSABAKA  TARİHİ VE YERİ  / MERSİN
TARİH ARALIKLARINI LÜTFEN İYİ KONTROL EDİNİZ. SORUMLULUK SİZİNDİR
MÜSABAKANIN ADI      
SAYIN KULÜP YETKİLİSİ;   KİLOLARI VE KİLO SATIRLARINI KATILIMCI SPORCU SAYISI KADAR ÇOĞALTABİLİRSİNİZ. LİSTENİN FORMATINI LÜTFEN DEĞİŞTİRMEYİNİZ. 
KATILAN KULÜP  ADI        : ………………….………………………………
İDARECİ                          : ………………….………………………………
ANTRENÖR    1            : ………………….………………………………
ANTRENÖR     2        : ………………………..……………………….
A.K. YILDIZ  ERKEKLER 12-13 YAŞ EN AZ 2. KHAN  
KİLO SPORCUNUN                                            ADI VE SOYADI KULÜBÜ TC.NO DOĞUM TARİHİ KHAN DERC LİSANS NO
SIR GÜN  /  AY  /  YIL
1 34            
2 36            
3 38            
4 40            
5 42            
6 44            
7 46            
8 48            
9 50            
10 52            
11 54            
12 56            
13 58            
14 60            
15 63,5            
16 67            
17 71            
18 71+            
   
YILDIZ  KIZLAR 12-13 YAŞ EN AZ 2. KHAN  
KİLO SPORCUNUN                                            ADI VE SOYADI KULÜBÜ TC.NO DOĞUM TARİHİ KHAN DERC LİSANS NO
SIR GÜN  /  AY  /  YIL
1 32            
2 34            
3 36            
4 38            
5 40            
6 42            
7 44            
8 46            
9 48            
10 50            
11 52            
12 54            
13 56            
14 58            
15 60            
16 63,5            
17 67            
18 71            
19 71+            
   
MİNİK  ERKEKLER 10-11 YAŞ    
KİLO SPORCUNUN                                            ADI VE SOYADI KULÜBÜ TC.NO DOĞUM TARİHİ KHAN DERC LİSANS NO
SIR GÜN  /  AY  /  YIL
1 30            
2 32            
3 34            
4 36            
5 38            
6 40            
7 42            
8 44            
9 46            
10 48            
11 50            
12 52            
13 54            
14 56            
15 58            
16 60            
17 63,5            
18 67            
19 67+            
   
MİNİK  KIZLAR 10-11 YAŞ    
KİLO SPORCUNUN                                            ADI VE SOYADI KULÜBÜ TC.NO DOĞUM TARİHİ KHAN DERC LİSANS NO
SIR GÜN  /  AY  /  YIL
1 30            
2 32            
3 34            
4 36            
5 38            
6 40            
7 42            
8 44            
9 46            
10 48            
11 50            
12 52            
13 54            
14 56            
15 58            
16 60            
17 60+            
KULÜP TEMSİLCİSİ ADI SOYADI KAŞE
CEP TEL:
3-Siklet Yaş ve Kategoriler:

Yaş; IFMA-2019 Dünya Çocuklar ve Gençler Şampiyonası başlanma tarihi baz alanarak

hesaplanacaktır. 28 Eylül 2019. Yaş matikten kontrol edilmelidir.

 

SORUMLULUK SPORCU VE ANTRENÖRÜNE AİT OLACAKTIR.

 

YILDIZLAR 12-13 YAŞ ERKEK VE KIZLAR

ERKEKLER: -34-36 -38 -40 -42 -44 -46 -48 -50 -52 -54 -56 -58 -60 -63,5 -67, -71 + 71Kgs

KIZLAR: -32 -34 -36 -38 -40 -42 -44 -46 -48 -50 -52 -54 -56 -58 -60 -63.5 -67 -71 +71 kg

 

ÇOCUKLAR 10-11 YAŞ ERKEK VE KIZLAR

ERKEKLER: -30 -32 -34 -36 -38 -40 -42 -44 -46 -48 -50 -52 -54 -56 -58 -60 -63,5 -67 +67 kg

KIZLAR: -30 -32 -34 -36 -38 -40 -42 -44 -46 -48 -50 -52 -54 -56 -58 -60 +60 kg

 

Wai Kru :

Çocuklar (Minik-Yıldız-Genç) için Asgari ve Maksimum Yaş Sınırları

10 yaş altı kategoriye giren yarışmacılar, etkinliğin ilk gününde 10 yaşından büyükolmamalıdır.

10-12 Yaş kategorisine giren yarışmacılar, etkinliğin ilk gününde en az 10 yaşında, ancak 12yaşından büyük olmamalıdır.

▪  Yarışmaya 12-14 yaş aralığındaki yarışmacılar en az 12 yaşında olmalı, 14 yaşından büyük olmamalıdır

- Her müsabaka/gösteri 1 ile 3 dakika arası wai kru içermelidir. 3 hakem, karografi, icrasının, stilin ve tekniğin dahil edilmesine dayanarak yarışmacılara puan verecektir. Müsabakada düvüşen sporcular aynı zamanda Wai-Kru yarışmasına katılabilir
yorum ekle

Yorum Yaz

Diğer Haberler

 • OKUL SPORLARI GENÇLER KAT...

  Samsunda yapılan okul sporları Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonasında Mersinli sporcular Türkiyeden gelen 600 civarındaki sporcular ile mücadele etti...

 • MUAYTHAİ OKUL SPORLARI GE...

  Mersin Okul Sporları Gençler A ve B Erkek ve Kızlar Muaythai Şampiyonası 22-23 ve 24 Mart 2019 tarihlerinde Mersin Toroslar Yalınayak 500 kişilik...

 • 2019 Türkiye Şampiyonasın...

  İlimiz sporcularımız 18-23 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya Kervansaray otelde yapılacak Genç-Büyük Bay Bayan Türkiye Şampiyonasına katılmak üzere yola...

 • Geçmiş Olsun...

  Mersin İl Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı Uluslararası hakem Sayın İsmail EBRİŞİM ameliyat olmuştur. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur. Kendisine ...

 • 2019 Okul Sporları İl Seç...

  Okul Sporları Muaythai İl Seçmesi beklenenin üzerinde bir yoğunlukla yapıldı. Müsabakaya ilimiz okulları büyük ilgi gösterdi. Yıldız erkek ve kızlar k...

 • BÜYÜK-GENÇ BAY VE BAYAN İ...

  2019 Yılı Muaythai Türkiye Şampiyonasında ilimize temsil edecek olan sporcularımız Edip Burhan Kapalı Spor Salonunda 25-26-27 Ocak 2019 tarihlerinde&n...

 • 2019 Okul Sporları...

  2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI OKUL SPOR FAALİYETLERİ MUAYTHAI BRANŞ TALİMATI  Daire Başkanlığının 26.10.2018 tarihli ve 650698 sayılı oluru ...

 • MERSİN 1.KADEME ANTRENÖRL...

   MUAY THAİ 1.KADEME ANTRENÖRLÜK KURSU MERSİN'DE YAPILDI.Türkiye Muay Thai Federasyonu Faaliyet Programında Yer Alan Muay Thai 1.Kademe Antrenörl...