MUAY THAİ TARİHÇESİ

TARİHÇE

Muay Thai yaklaşık geçmişi binlerce yıl öncesine dayanmaktadır, bir savaş sanatı ve yaşam biçimi olarak öğretilen Muay Thai ilk yarışmalar Siam Kralı Parchao Sua 1697 ile 1709 yıllarında ülke genelinde yarışmalar yapılmaya başladı, 1930 yılında ilk defa 20 ülke bir araya gelerek eldiven takıldı ve kurallar kaideler resmen ilan edildi, 1930 yılından sonra üç bölüme ayrılmıştır. Silahlı savunma sanatı (Muay Boran), Yarışma ring sporu (Muaythai), Danslı aerobik fitnes (Muay Aerobik) gibi, Muay Thai günümüzde dünayda popüler olarak en yaygın olan ring sporlarındandır.   

Türkiye’de Tarihçesi,
Muay Thai spor dalımız 1999’da Hasan YILDIZ’ ın IAMTF (Uluslararası Amatör Muay Thai Federasyonu)’ile ve Tayland Büyükelçiliği ile birlikte girişimde bulunarak Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile nota yazdırılarak Muay Thai sporunu Ülkemizde yasallaşması için çalışmalar başlattı.

Bü süre içinde 1999’da İngiltere’nin Mençester kentinde yapılan Avrupa Muay Thai temsilciler toplantısına Hasan YILDIZ katılarak Türkiye’de Muay Thai’nin Türkiye temsilciliği görevine atandı, ayrıca yapılan Muay Thai Antrenör ve hakem seminerlerine katıldı 2001 Yılında yine İngiltere de yapılan Muay Thai Antrenörlük kursuna katılarak İlk Muay Thai spor dalı antrenörü oldu ve Türkiye’de sporun resmileşmesi için bir ekip kuruldu,

2002 Yılında IAMTF Temsilcisi Hasan YILDIZ ile Tayland Büyükelçiliği, Ankara Hilton Otelde Amatör Muay Thai gösteri müsabakalarını organize edildi. Aynı yıl içerisinde mersinde bulunan spor Muay Thai Spor Kulüpleri federasyonunca , Genel Müdürlüğün Spor Kuruluşları daire başkanlığından uluslararası şartları taşıdığından  Muay Thai çalışma izni alarak ilk Türkiye iller arası Muay Thai gösteri müsabakaları organize edildi ve federasyonun kurulması için Hasan YILDIZ,  Emekli  Jandarma  Albay Yaşar ECEL ile dosya hazırlanarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne verildi.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Mevcut durumu;
Muay Thai Spor Dalımız Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzün 31.12.2002 Tarihli Merkez Danışma Kararı ile Karate Federasyonu başkanlığına bağlanmış ve resmi faaliyetlerine başlamıştır, 2003-2004-2005 Yıllarında kısa sürede tüm yurda yayılan ve populerite kazanan Muay Thai her yıl tüm kategörilerde ulusal müsabakalarını yaptı ve Uluslararası onlarca madalya kazandırmıştır, başarılı çalışmalar sonucunda; 12/9/2006 tarihli ve 281 sayılı Bakanlık oluru ile kurulan Türkiye Muay Thai Federasyonu, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun  ek-9 uncu maddesi hükmü gereğince Başbakanlık Makamının 5/2/2009 tarihli ve 29 sayılı olurları ile idari ve mali yönden özerklik verilmiştir, zaman kaybetmeden federasyonumuz 09 Nisan 2009 Tarihinde ilk genel kurulu yaparak özerk yönetimin teşekkül etmiştir.

Türkiye’ de 7 coğrafi bölgede  ( 50-60 )  ilde 15,000’ne yakın lisanslı olmak üzere 20.000 üzerinde özel spor okulu sporcuları çalışılmakta olan  Muay  Thai  sporu  lisanslı  (1,150) civarında hakem ile (290 ) yakın lisanslı antrenöre sahiptir.

Türkiye genelinde ( 366) aded  tescilli olmak üzere yüzlerce kulüp ve özel salonlarda çalışılmakta olan Muay Thai sporu hemen hemen her semtte faaliyet imkanı bulmak-tadır. Gerek federasyon ve gerekse il temsilcilikleri ile kulüpler ve derneklerin yıl içindeki faaliyetleri yüzlerce sayıyı bulmaktadır.

Türkiye Muay Thai Federasyonu, özgü hiyareşik bir sistem bulunmaktadır Khan derece yönetmeliğince sporculara sınavlarla derece derce yükselmektedir. Bu sistem sporcunun kendinden önce gelen sporcuya kıdemli antrenöre ve hocalarına saygıyı oluşturmaktadır. 

Uluslar arası düzeyde ; 10 – 11 yaş minikler ,  12 –13 yaş yıldızlar , 14 – 15 yaş alt gençler,16-17 yaş üst gençler, 18-23 yaş büyükler B divizyon ve 17 – 40 yaş büyükler Büyük bayanşar ve A divizyon olmak üzere ( 7 ) kategoride müsabakalar yapılmaktadır. Büyükler ve gençler kategorilerinde uluslar arası başarılarımız mevcut olup , her geçen gün daha iyiye doğru gitmektedir,

2003-2004-2005 Yılarında Karate Federasyonu altına faaliyet gösteren Muay Thai spor dalı onlarca sporcu madalya getirmiş her Yıl İstiklal Bayrağımızı göndere çektirmiştir, her yıl Dünya Şampiyonalarında en iyi Ülkelerin önüne geçmiş Altın madalyalar almıştır.

Uzak doğu sporları içinde yer alan Muay Thai spor dalı belli kurallar dahilinde yapılarak insanların bedensel ve ruhsal gelişimlerini geliştiren, kişisel becerileri arttıran, özgüveni sağlayan, disiplinli ve düzenli olmayı özendiren bir spor dalıdır.

Muay Thai spor dalında dünyada Askeri oyunlar mücadelesi de yapıldığından ve ayrıca Emniyet Teşkilatı da ayrıca ilgi gösterdiğinden bazı illerimizde Muay Thai Polis gücü spor takımları oluşturulmuş, ayrıca yapılacak Dünya Muay Thai Askeri oyunlarına da katılmak için Askeriye ile istişare içinde bulunulmaktadır.

Muay Thai Federasyonunu üyesi olduğu uluslararası birliğin yapısı, (IFMA);

1989 yılında tarihinde 20 Ülke federasyonu ile kurulan IFMA, günümüze kadar, yüzlerce faaliyet gerçekleştirerek 2006 yılında Uluslararsı Olimpiyat Komitesi altında kurulmuş olan (GAISF) Uluslararası Spor Federasyonları Genel Birliği, IFMA’yı Uluslararsı Muay Thai Fedrasyonu olarak resmen tanıması ve Olimpiyat komitesi altında faaliyet yapan GAISF’in ve IOC nin tek üyesi olması sebebi ile IFMA’ya 2007 Yılında 102 Ülke federayonu üyeliğinini güncelleştirdi ve tam destek verilen uluslararası federasyon oldu,

2007 Yılında yapılan IFMA Genel Kurul (Kongrede) Türkiye Muay Thai Federayonu Başkanı Halil DURNA Yönetim Kuruluna, Hasan YILDIZ Avrupa Federasyonu Yönetim Kurulu ve IFMA Kanunlar Komisyonuna, As Başkanımız Okşar TAŞTAN,, Yönetim Kurulu Üyemiz Muzaffer ILICAK, IFMA Hakem Teknik Kuruluna MHK Başkanımız Recep YURTSEVER  IFMA yan kurularında görev almışlardır.

IFMA’nın İdari Yapısı;

Dünya Genelinde 107 üyesi bulunan (IFMA) Uluslararası Federasyon Muaythai Amatör dötr yılda bir yapılan genel kurul seçimleri ile yönetimini teşekkül ettirir, seçimler demokratik bir şekilde ana statüsünde yazıldığı gibi gibi yapılır. Başkanlığa ve Yönetim kuruluna üye federasyonların delegeleri aday olabilir, seçilenler üyeler 4 yıl süre ile görev yaparlar, aynı satüyle kurulmuş olan kıta federasyononları IFMA nın Genel Kurulu yaptığı yılın ardından Genel Kongrelerini yaparlar, Başkanlıklara ve Yönetim kurulu na bağlı üye ülke federasyonların temsilcileri aday olurlar ve seçilenler IFMA’ya bağlı ( EMF) Avrupa  Muay  Thai  Federasyonu ( AMF ) Afrika  Muay  Thai Federasyonu , ( FAMA )  Asya  Muay  Thai  Federasyonu, AMTF (Arap Ülkeleri Muay Thai Federasyonu ( USMA )  Amerikan  Muay  Thai Federasyonu, (AMTF) Avustralya Muaythai Federasyonu olarak  bulunmaktadır, ülkemiz Avrupa Muaythai Federasyonununda (EMF)’de yer almaktadır,

IFMA, Muay Thai, IOC (Uluslar arası Olimpiyat Komitesi) ve Dünya Oyunları Komitesine oynaması için resmen talep yapılmış olup Asya Olimpiyat Komitesi tarafında 2005 Asya Kapalı Spor oyunlarında oynamış 2007 Asya Çin Maku’da yapılacak kapalı spor oyunlarıda resmi spor olarak oynamış, 2008 Yılında Güney Kore’de IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi) tarafından yapılan Trex-Games Tüm Spor Oyunları (TAFISA)’da resmi spor dalı olarak yer almış 120 Ülkenin, 21 sapor dalının yarıştığı oyunlarda oynamıştır.  

IFMA ve ona Bağlı kıta federayonları en az yılda bir dafa Yönetim Kurulu toplantısı ve faaliyetleri rapor etmek ve kararlar almak üzere yılda bir defa Dünya Kongresi yapar, 

Üyesi olduğumzu EMF Yönetim Kurulunu 6 ayda bir,  Avrupa Kongresini ise her yıl Avrupa Şampiyonası içerisinde yapar. 

Üye Sayısı; IFMA 2006 Yılında GAISF tam üye olmasından sonra, Olimipik kriteleri uygulamaya başlamış 2007 Yılında Tayland Bangkok’ta gerçekleştirdiği Dünya Amatör Muaythai Şampiyonasına 102 ülke faaliyete katılmıştır. 2007 yılı kongresinde 5 ülke daha IFMA’ya müraccat ederek üye sayısı 107’ye yükselmiştir.

2007 Yılının başlarında kurulmuş olan Türkiye Muay Thai Federasyonu 2007 yılından itibaren IFMA’ya tam üyeliğe kabul edilmiştir ve hala IFMA üyesidir. 

ORGANLARI VE OLUŞUM ŞEKİLLERİ:
Başkan;
Görevleri; Yönetim Kuruluna Başkanlık eder , genel kurulun kararlarını ve federasyonun tüzüğü amacı ile ilgili işler yürütür, üye ülkelerin isteklerini değerlendirir, onlar arasında yakınlaşmayı sağlar, faliyetlerin yapılmasını takip eder, IFMA’nın çalışma programını yönetime düzenletir ve uygular, Gelir ve giderlerini inceler, belgelerini genel sekreterle birlikte onaylar, tüm ulusal ve uluslararsı kurumlar karşısında federasyonu temsil eder, hukuki davalarda kendisi yada yetkilendireceği kişlerle temsil eder, Uluslararsı ortak spor birlikleri ve Olimpiyat Komitesi gibi birliklerde federasyonu temsil eder, IFMA adına kararları cavaplar, basına demeç verir, yönetim kurulu dışında kurulmuş tüm komisyonlara Başkanlık eder, toplantılar düzenler, ancak kmisyon üyelerini değiştirme hakkı yoktur, gerektiğinde genel kurula teklif eder.

Görev Süresi; Federasyon Başkanının görev süreleri 4 yıldır,
Seçilme Usülü; Federasyon Başkanı genel kurul tarafından 4 yıllığına seçilir ancak tekrar seçilmesi halinde yine aynı süreler dahilinde uzar, federasyon başkanının görev süresi olağan üstü genel kurulda tekarar seçilmemesi veya istifa etmesi sonucunda sona erer,

Genel Sekreter;
Görevleri ; Genel sekreter federasyon yönetim kuruluna seçilenler arasından görevlendirilir, federasyonun yazışmalarından sorumludur, üye ülkeler, federasyonlar, komite ve organizasyonlar ilke kuruluşların ve öteki kurumlar arasındaki haberleşme ağını kurar, başkanın ve yönetim kurulunun bilgisi içinde ve yönetim kurulu kararları doğrultusunda görev yapar, Genel Sekreterin yanında, mali ve genel işlerin yapılmasını sağlamak, gerektiğinde federasyon başkanın vekaletiyle belge lere imza atmak,

Görev Süresi; Federasyon Genel Sekreterinin görev süreleri 4 yıldır,
Seçilme Usülü; Federasyon Genel sekreteri genel kurul tarafından yönetim kurulu içinde 4 yıllığına seçilir ancak tekrar seçilmesi halinde yine aynı süreler dahilinde uzar, federasyon başkanının görev süresi olağan üstü genel kurulda tekarar seçilmemesi veya istifa etmesi sonucunda sona erer,

YÖNETİM KURULU VE ALT KURULLAR :
Yönetim Kurulun Oluşumu; Federasyon Yönetim Kurulu Başkan ve Genel Sekreter Dışında en 21 yaşın üstünde olan üye ülkelerin delegelerinden oluşan kişilerden genel kurul tarafından seçilir, yönetim kuruluna Avrupa kıtasından 2 üye, Asya kıtsından 2 üye, Afrika Kıtasından 2 üye, Amerika kıtasından ve Avustralya kıtasından 1 üye kata gözetmeksizin genel temsil eden 1 üye olmak üzere toplam 9 üye yenetim kuruluna saçilir, bu sayı başkan ve genel sekreter ile toplam 11 dir.  

Görevleri;
Yönetim Kurulu normal olarak  gerekli görüldüğünde Başkanın isteği üzerine toplanır, Yönetim Kurulu Genel Kurulun kararları doğrultusunda çalışır, Üye ülkelerin isteklerini değerlendirir, Federasyonun 4 yıllık çalışma programını düzenler ve uygular, Federasyon yönetim kurulu çıkardığı tüzük ve yönetmelikler ile çelişmeyecek şekilde çalışmaların daha verimli olması ve yönetime katılması ilkesinin gerçekleştirilmesi için Genel Kurulda seçilmiş kurullar vaya komisyonların çalışmasına yön verir,  Bu komisyonların çalışma şekillerini belirler kararlarını onaylar komisyonların aldığı kararları onaylar yada red eder,  özelikle teknik ve hakem kurullarının alacağı her kararı inceler ve yürütür,

Görev Süresi; Federasyon Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 4 yıldır,
Seçilme Usülü; Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri genel kurul tarafından 4 yıllığına seçilirler ancak tekrar seçilmeleri halinde yine aynı süreler dahilinde uzar, federasyon başkanının görev süresi olağan üstü genel kurulda tekrar seçilmemesi veya istifa etmeleri sonucunda sona erer,

KOMİSYONLAR;
Komisyonların Oluşumu;
IFMA’nın Tüzük gereği genel kurul tarafından oluşturulması için, Yasal, Kanunlar, Hakem, Disiplin, Satış ve Pazarlama, Tanıtım, Sağlık, Yarışmacılar komisyonları gibi  komisyonlar oluşturulması için seçilir, her komisyon 9 üyeden oluşur,  üye ülkerin delegelerinden başkanlarından veya temsilcilerinden oluşan bu komisyonlar, federasyon yönetim kurulunca gerekli görülmesi halinde toplantıya çağrılır, sporun ve üye ülkelerin sorun, öneri ve dileklerini görüşerek bir rapor halinde federasyon yönetim kuruluna gönderir

Görevleri; Seçilmiş komisyon üyeleri seçildikleri komisyon çalışma türüne göre, toplantılar yapar projler üretir, talimatlar ve yönetmelikler çıkartmak için yönetim kurulu teklif ederler,

Görev Süresi; Federasyona bağlı komisyon üyelerinin görev süreleri 4 yıldır,
Seçilme Usülü; Federasyona bağlı komisyon üyeleri genel kurul tarafından 4 yıllığına seçilirler.

GENEL KURUL :
Genel Kurulun Oluşumu;
IFMA’ya üye ülkelerden oluşur, üye ülke Muay Thai Federasyonları IFMA Genel kuruluna üçer  delege  ile  katılırlar, aidatını ödemeyen ülkeler genel kurula katılamazlar, Uluslararsı Federasyon Muaythai Amatör (IFMA) ‘nın Genel Kurulu olağan 4 yılda bir toplanır, gene kurul toplantıları o yıl yapılacak olan Dünya Şampiyonlarınnın programına dahil olarak yapılır, bazı konuları görüşmek karalar almak için her yıl genel kuru toplanır çeşitli kararlar alır, ancak seçim 4 yıl dolmadan olağan üstü bir durum olmadıkça yapılmaz, Genel  kurul  ayrıca  yönetim  kurulu  kararı  ile  de  olağanüstü  toplanabilir seçim dahil her türlü karar alabilir.

Genel Kurulun Görevleri;           
Genel kurul toplantılarını Federasyon Başkanı veya görevlendireceği bir yönetici açar, Genel kurul, Başkan, Genel Sekreter, Yönetim, Onur kurullarını ve Komisyonları gizli oy ile seçer, kurul ve komisyonların hazırladığı rapororları görüşüp nihai karara bağlar, üye ülklerin itiraz üyelik gibi problemli kararlarda nihai kararlar alır, Geçmiş uygulamaları gözden geçirir gelecek dönemin çalışma programını denetler, taşınır veya taşınmaz malların satın alınması için yönetim kuruluna yetki verir. Bütçe gelir giderlrin ibara edilmesini veya incenerek üyelere sunulmasını sağlatırır, yönetim kuruluna görevler verir, web sitesi kurdurularak iletişim ağının kurulmasını sağlar, Muay thai sporunun tüm dünyada yapılması için çeşitli kararlar alır, aidatların belirlenmesini sağlar, uluslararsı dünya şampiyonaları gibi faaliyetlerin adaylar arsında demokratik seçiminin yapılmasını sağlar,
   
Görev Süresi;
Fes kararı çıkmadıkça görevini yapar,