ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI

TÜRKİYE MUAYTHAI FEDARESYONU BAŞKANLIĞI

ÖDÜL VE YARDIM TALİMATI

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM:

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç:

MADDE 1-Bu Talimatın amacı:Ulusal ve uluslararası  alanda Türk sporu ve Muay Thai hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcular ile bunların kulüpleri,teknik direktör ve antrenörlerine başarıda emeği geçen diğer spor elemanlarına aynı veya nakdi ödül verilmesine dair esas ve usulleri düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2-Bu talimat ; Olimpiyat Komitesi desteğiyle yapılan Mücadele Spor Oyunlarında ; Dünya ve Avrupa şampiyonaları ferdi ve takım şampiyonalarında , Dünya ve Avrupa kupalarında,  Akdeniz oyunlarında ve Karadeniz oyunlarında, Muay Thai ulusal ve ödüllü müsabakalarda;büyükler,gençler,ümitler ve yıldızlar kategorisinde başarılı olan sporcular ve bunların kulüplerine ,teknik direktörlerine antrenörlerine ve emeği geçen spor elemanlarına verilecek ödülleri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- Bu Talimat, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek 9 uncu maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girenGençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile Türkiye Muay Thai Federasyonunun Ana Statüsü’ne ve Türkiye Muay Thai Federasyonu 1. Olağan Genel Kurulunun onayıyla hazırlanmış ve kabul edilmiştir.

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu Talimatta geçen;

Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyon: Türkiye Muay Thai Federasyonunu,

Federasyon Başkanı:  Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanını,

Yönetici: Muay Thai faaliyetlerinde görevli idari ve teknik, elemanları, spor kulüpleri yönetimindeki 

kişileri,

Antrenör: Birinci, İkinci, üçüncü, dördüncü kademe antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişiyi,

Teknik Direktör:Beşinci kademe antrenör belgesine sahip olan ve görevlendirilen kişi

Sporcu:  Muay Thai branşında lisanslı olarak spor yapan kişileri,

Spor Kulübü : Muay Thai branşında tescili yapılmış spor kulübünü,

Ödül: Spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren sporcu ,spor kulübü ,teknik direktör ve antrenör ile diğer  spor elemanlarına verilecek madalya,başarı belgesi kupa ,aynı yardım veya Cumhuriyet altını karşılığı Yeni Türk lirasını,

Takım Sporu: Birden fazla sporcusunun oluşturduğu takımların aynı anda karşılıklı olarak yapmış olduğu müsabaka ile yarışması ferdi olarak yapılmakla birlikte ,sonuçta alınan puanların takım puanı olarak kabul edildiği ve ferdi derecelendirilme yapılmayıp takım derecelendirilmesi yapılan müsabakayı (Takım müsabakalarında ulusal ve uluslararası müsabakalar için yedekleri ile öngörülen sporcu sayısı esas alınır.Ferdi müsabakalarının takım sıralaması ve tasnifi bu kapsamda değildir.)

Ferdi Spor: Takım sporlarında bireysel yarışmaların ve bireysel sıralamanın yapıldığı Muay Thai müsabakasını,

Uluslararası Müsabaka:Muay Thai Federasyonunun yıllık faaliyet programında yer alan yurtiçi ve yurt dışı uluslararası spor müsabakalarını,

Spor elemanı: Uluslar arası yarışmalarda üstün başarı gösteren sporcuların bu başarılarda emeği geçen ve bu müsabakalarda görevlendirilen doktor,psikolog diyetisyen,masör,masöz, spor uzmanı,yardımcı antrenör, kulüp antrenörü ve benzeri elemanları,

IFMA: Uluslararası Amatör Muay Thai Federasyonunu,

WMC: Dünya Muay Thai Konseyini

EMF: Avrupa Muay Thai Federasyonunu,

IOC: Uluslararası Olimpiyat Komitesini,

Universiade: İki yılda bir yapılan Dünya üniversite spor oyunlarını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

 

 

            Ödül verilebilecek Spor Müsabakaları

 MADDE 5- Olimpiyat Komitesi desteğiyle yapılan Mücadele Spor Oyunlarında; Dünya ve Avrupa şampiyonaları ferdi ve takım şampiyonalarında, Dünya ve Avrupa kupalarında,  Akdeniz oyunlarında ve Karadeniz oyunlarında, Muay Thai ulusal ve ödüllü müsabakalarda; büyükler, gençler, ümitler ve yıldızlar kategorisinde, başarılı olan sporcular ve bunların kulüplerine ,Teknik Direktörlerine, Antrenörlerine ve emeği geçen spor elemanlarına bu talimat kapsamında Federasyon bütçesi ve sponsorlar dikkate alınarak Yönetim Kurulunun vereceği karar doğrultusunda ödüller verilebilir.

 

Başarılı Kulüplerin Yardımla Desteklenmesi

MADDE 6-Muay Thai  sporunun gelişimi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunan ülkemizi Uluslararası alanda başarıyla temsil eden kulüplerimiz yetiştirdikleri başarılı sporcu sayısı ölçüsünde yönetim kurulunun kararı ile aynı ve/veya nakdi yardımla desteklenir.

 

Başarılı Sporcu ve Antrenörlerin Yardımla Desteklenmesi

MADDE 7-Ülkemizi uluslararası alanda her tür müsabakalarda başarı ile temsil eden, Federasyonun koyduğu antrenman programına tamamen uymayı taahhüt eden federasyon kamp merkezlerinde sürekli hazırlık kamplarına katılan ve katılmayı kabul eden, bulunduğu bölgede federasyonun belirlediği program uygulamayı taahhüt eden yönetim kurulunca belirlenecek ve sporcu antrenörler aylık teşvik pirimi ile ve/veya nakdi yardımla desteklenir.

 

Milli Takımlar ve Ferdi Uluslararası Maddi Ödüllü Müsabakalarda Kazandığı Ödüllerin Dağıtılması

MADDE 8-Milli Takımlarımızın katıldıkları uluslararası profesyonel veya amatör maddi ödülü müsabakalarda, kazandığı maddi ödülün tamamı veya Federasyon Yönetim kurulunca belirlenecek kısmı, müsabakalara katılan sporculara ve müsabaka formunda yer alan teknik ve idari heyet mensupları ile sporcuyu yetiştiren kulüp antrenörüne verilebilir.

 

Ödüllerin Veriliş Şekli

MADDE 9-Ödüller,Federasyon yönetim kurulunun kararı ile belirlenir ve verilir. Verilecek ödül tek bir seferde veya taksitlere bölünüp verilebilir.

Ceza:

MADDE 10-Dopingli olduğu tespit edilerek derecesi iptal edilen madalyası geri alınan sporculara, bunların çalıştırıcılarına ve kulüplerine verilen ödülleri geri alınır. Herhangi bir disiplin cezası aldığında verilen her türlü teşvik pirimi, aynı ve/veya nakdi yardım ve ödül kesilir.

 

MADDE 11-Devleti ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile Cumhuriyetin niteliklerinden dolayı hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına soruşturma başlatan sporcuların, antrenörlerin ve benzeri elemanların alacakları ödüller dondurulur. Bu faaliyetlerinden mahkûmiyetleri durumunda ise ödülleri verilmez.

 

MADDE 12-Ödüllendirilecek olan sporcu, antrenör, idareci ve benzeri elemanların son bir yıl içerisinde disiplin kurulunca iki defa uyarı veya ceza almamış olmaları gerekir.

 

Tescil Şartı

MADDE 13-Bu talimatta yer alan müsabakalardan dolayı kulübün ödül alabilmesi için dereceye giren sporcunun müsabakanın yapıldığı tarihten en az altı (6) ay önce kulübe tescil olması şarttır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Hükümler

 

Talimatta yer almayan hususlar

MADDE 14- Bu talimatta yer almayan ve uluslararası Federasyonlarca organize edilecek diğer müsabakalarda başarılı olan ve/veya ülkemizin tanıtımına katkıda bulunan sporcu, antrenör ve kulüplere Federasyon Yönetim Kurulu onayı ile ödül verilebilir.

 

MADDE 15-  Bu Talimat hükümleri dışında Genel Müdürlük tarafından çıkartılan spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösterenlerin ödüllendirilmesi ile ilgili yönetmelik hakları saklıdır. 

 

MADDE 16-  Federasyon bir yıl içinde dağıttığı ödül miktarı federasyonun o yılki bütçesinin  %10 ‘unu geçemez.

 

Yürürlük

MADDE 17- Bütün talimat Türkiye Muay Thai Federasyonu Genel Kurulunda kabulünden sonra Genel Müdürlük ve Federasyon resmi web sitesinde yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 18-Bu talimat hükümlerini Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı yürütür.