MUAY THAİ ÖZEL MÜSABAKA TALİMATI

Özel Müsabaka ve Gala Gecesi

Özel müsabaka ve Gala organizasyonu düzenleyecek organizatörler için talep edilecek izinler ile ilgili uyulması gereken usuller aşağıya çıkarılmıştır.

Federasyonumuzun web sitesinde yayınlanmış olan “Özel müsabaka ve Gala Talimatı” gereğince organizasyonların izin taleplerinin yapılabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması ile birlikte organizatör ekte belirtilen koşullara uyacağına dai rtaahhütnameyi imzalayarak federasyonumuza göndermesinin ardından izin işlemi değerlendirilecektir.

İlgililere önemle duyurulur.


1- Federasyonumuzun Garanti Bankası – TR98 0006 2000 71100006 2990 44 numaralı hesabına 3.000 (Üç bin)TL’nin yatırılması ve dekontunun eklenmesi.

2- Organizasyon genel programı, açılış seronomisi vemüsabaka programı, gösteriler vb. varsa ayrıntılı olarak yazılacaktır.

3- Organizasyonda yarışacak sporcuların ve ringe çıkacakantrenör ve yardımcılarının listesi Federasyonumuza gönderilecek.

4- Federasyona Sporcu ve Antrenörlerin listesi gönderilecektir. Listede yer alan sporcuların Federasyonun yayımladığı talimatlar gereği en az 9 khan derecesinde ve 2012 yılı vizeli Muaythai lisansı, antrenörlerin Federasyonumuzdan antrenörlük, yardımcılarının ise en az 10. khan derecesine sahip olacaklardır. Lisans, khan dereceler; Federasyonumuzun koordinasyon bürosu tarafından e-muaythai sisteminden kontrolleri yapılacaktır. Durumları uygun olmayan sporcu, antrenör ve antrenör yardımcıları müsabakalarda görev alamayacaklardır.


İzin ücretinin yatırılmasına rağmen diğer koşulların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sebeplerden dolayı Federasyon tarafından izin verilmemesi halinde ücret iade edilecektir.


Dağıtım :
81 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Ekler :
1.Koşullar (1 Sayfa)
2. Taahhütname (1 Sayfa)


KOŞULLAR
1- Organizasyonda görevlendirilecek hakemler(MHÜK)’tarafından önerilecek ve federasyonumuzca görevlendirilecektir. Hakemlerin 2012 yılı Muaythai hakem vizeleri yapılmış olmalıdır.

2- Müsabakaların Ulusal ve Uluslararası Muaythai müsabaka yönetmelikleri çerçevesinde yapılması,

Federasyonumuzca görevlendirilen hakem kurulu, görevli ve Federasyon Temsilcisinin talimatlarının kesinlikle uygulanması gereklidir.

3- Federasyonca görevlendirilen hakemler ile Federasyon görevlileri haricinde organizasyonda çıkabilecek her türlü masrafın ve harcamanın organizatör tarafından ödenecektir.

4- Organizatör tarafından davet edilen ve katılan sporcu,antrenör, kulüp yöneticilerinin yol yevmiye ve ilgili ücretleri ile konaklamaları organizatör tarafında nödenecektir.

5- Organizasyon için Emniyet ve sağlık tedbirleri, organizasyonu yapacak kişi/kurum tarafından sağlanacaktır,

6- Organizasyonu yapmaya talip kişi/kurum/kuruluş, Federasyonumuzun kural ve kaideleri gereği kılık, kıyafete uygun hareket edecek, GençlikHizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü gözetimi, denetimine uyacaktır.

7- Organizasyonda yarışacak Türk sporcular daha önce milli takımında yer alanlardan oluşturulmalıdır ve Muaythai sporuna özgü olan Waikru (Hocaya saygı dansı) nı tam yapmalıdır. Federasyonumuz, IFMA ve WMC Muaythai Müsabaka talimatlarına göre yapılmalıdır.

8- Organizasyonun reklamlarında, sunumlarında, (afiş- broşür – amblem – Logosu vb.) tanıtımlarında sadece Muaythai sporu isminin vurgusu ve reklamı yapılacaktır. Görevlilerinde üzerindeki Kılık Kıyafetlerinin üzerinde ise sadece Muaythai sporunun amblemleri yer alacak olup bunların dışında yazı reklam olmayacaktır.

9- Organizasyonda yarışacak olan Türk sporcular ileyabancı sporcular ve antrenörlerine Organizatör tarafından taahhüt edilenücretlerin ödendiğine dair belgelerin, müsabakalar başlamadan önce federasyontarafından görevlendirilen Federasyon temsilcisine teslim edilecektir.

10- Organizasyonu yapacak gerçek veya tüzel kişilerin yukarıda yazılı maddeleri kabul ettiğini vebu maddelerin yükümlülüklerini yerine getireceğine dair altta yazılı taahhütnameyi İl Müdürlüğünde imzalayacak olup yerine getirilemeyen taahhütler olduğunda tüm yükümlülükler organizasyonu yapacak olan kişiye ait olup doğabilecek hukuki sorumlulukları kabul etmiş sayılacaktır.

Organizatör Federasyon
İmza Tasdik

Taahütname ve ilgili yazılar için Tıklayınız;


TÜRKİYE MUAYTHAI FEDERASYONU
ÖZEL MÜSABAKA, ORGANİZAYON YAPACAKLARA İZİN VERİLEBİLMESİ İÇİN  İLGİLİ TALİMAT VE VERECEKLERİ TAAHÜTNEME
 

Türkiye Muaythai Federasyonundan izin alınması koşulu ile özel organizasyon yapacak olan, kişi veya tüzel kuruluşlarca yapılması planlanan aktivitelerin izin verilebilmesi için ilgili talimat ve alınması gereken taahhütname.
 
Organizasyon olarak yapılacak olan özel amatör veya profesyonel müsabaka, gösteri, festival veya benzeri faaliyetlerin yapılabilmesi için, 
 
1- Organizasyonu yapacak olan organizatör gerekli izinleri almak üzere federasyona önceden bildirimde bulunacaktır.

2- Organizasyonu Muay Thai kural ve kaidelerine uygun, Federasyonumuzun giyim kılık kıyafet Talimatlarına aykırılık teşkil etmeyecek şekilde olmalıdır ve organizasyon İlde bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün denetiminde yapılmalıdır.

3- Organizasyonda oynayacak Türk sporcular daha önce milli takımında yer alanlardan oluşturulmalıdır, ve Muay Thai sporunda özgü olan Waikru (Hocaya saygı dansı) nı tam yapmalıdır ve Federasyonumuzun ve IFMA veya WMC Muay Thai Müsabaka talimatlarına göre yapılmalıdır.

4- Organizasyonun reklamlarında, sunumlarında, sadece Muay Thai sporu diye dile getirilecek ve afiş broşür görevlilerinde federasyon olarak Muay Thai sporunun amblemleri dışında yazı reklam olmayacaktır. 

5- Organizasyonda müsabaka yapacak olan Türk sporcular ile yabancı sporcular ve antrenörlerine taahüt edilen ücretlerin ödendiğine dair belgelerin müsabaka bitiminde federasyona rapor edilmelidir.

6- Organizasyonda maç yapacak olan sporcular dışında kalan çeşitli özel show müzik gurupları, Kılıç Mızrak Yoga gösteri ve dans gurupları’da yer alabilecektir eğlence programı organizatör tarafından önceden federasyona bildirilecektir.

7- Federasyon tarafından görevlendirilen, yönetim, idari ve teknik ekibin konaklama hariç, yol ücreti dahil kişi başı toplam 300,00 TL. organizatör tarafından ödenecektir, maçları yönetecek idari ve teknik ekibin dışında kalan federasyon hakemler konaklama dahil yol ücreti harcırah ve tazminat dahil kişi başı 350,00 TL. organizatör tarafından ödenecektir, bu ücretlerin toplamı federasyonun veya İl müdürlüğünün hesabında bloke edilmelidir. 

8- Federasyon Yönetim Kurulunun kararı gereği Federasyon özel gelirler hesabına 3000 TL (Üçbin Türk Lirası) Garanti Bankası Anafatlar Şubesi Ankara 711-6299044 yatırarak dekontla müracaat edilmelidir.

9- Organizasyonu yapacak gerçek veya tüzel kişilerin yukarıda yazılı maddeleri kabul ettiğine ve yerine getireceğine dair altta yazılı taahhütnameyi imzalamalı ve yerine getirilemeyen taahhütlerin ilerde hukuki sonuçlar doğuracağını bilmelidirler.   

 

Halil DURNA
Federasyon Başkanı