KHAN GÜNCELLEME, SINAV VE ÜCRET TALİMATI

Federasyonumuza Muay Thai Khan Derece ve Sınavları usulü ana statüye dayanılarak çıkarılan talimatlarla belirlenmektedir,
 
Ancak; Federasyonumuz yönetim kurulunun tespitlerinde, Muay Thai spor dalının yeni özerk federasyon olması, bazı illerde il temsilciliklerin atanamamış olması dolayısı ile talimatların ilgilenen spor kulübü, antrenör ve sporculara zamanında ulaşamaması nedeniyle, çeşitli aksaklıklar meydana gelmiş, bir çok sporcu hakemin sınavlarından yararlanamadığı ve kayıt ve arşivlerin tutulamadığı gibi belge ve kimliklerin henüz derece almış kişilere ulaştırılmadığı tespit edilmiştir.

Bu nedenle federasyonumuz Muay Thai Khan Drece kayıtlarının güncelleme ile birlikte sınavlardan yararlanamayan sporcu ve hakemlerin yararlanacağı sınavlar düzenleyerek Muay Thai  Khan denklik sınavları ile güncelleme yapılması gerekmektedir.

İl Müdürlüklerinin kontrolünde oluşturulacak olan il sınav kurulunca yapılacak güncelleme ve denklik sınavları, bir defaya mahsus olacaktır,  listeler en fazla bir defaya mahsus Federasyonumuzun yönetim kurulu tarafından geçerli kabul edilecektir,  1. Khan’dan en fazla 9. Khan’a kadar yükseltilebilecektir.
 
Daha önce il müdürlüklerinde il temsilcikleri denetiminde yapılmış olan ve Khan derecesi kazanmış olan sporcuların hakları saklı olup, güncellenmesi, tasdik edilmesi ve kimlik düzenlenerek il müdürlüklerine gönderilmesi için listelerin tekrar federasyona gönderilmesi gerekmektedir.

Güncellenecek Khan Derece Sınav listelerinin ve Sınavla denklik verilecek kişilerin listelerini bir sureti Bölge Yürütme Kurullarına verilmek suretiyle bir nüshası  31 Temmuz 2009 tarihine kadar yazılı imzalı olmasıyla birlikte, ayrıca il temsilcilerinin muaythai@tmtf.com adresine e-mail atarak federasyondan alacakları şifre ile www.e-muaythai.com/sicil  web sitesine kayıt edilmesi gerekmektedir.

İl temsilcileri kendi kimlik bilgilerini yukarıda yazılı e-mail adresine göndermeleri halinde kendilerine şifre verilecek ve sınava girenlerin kimlik bilgisi, khan derecelerini, lisans no ve banka dekont referans nolarını işleyeceklerdir, listelerin Federasyon tarafından kontrolü yapıldıktan sonra dijital onay verilerek web sitesine yansımasıyla geçerlilik kazanacaktır.

Sınavlara giremeyen ve güncellemesi yapılmayanlar ilerde yapılacak faaliyetlere khan barajı dolayısıyla katılamayacaklardır ve telafisi mümkün olmayacaktır.

Sınavlar Federasyonumuzun Ana Statüsüne dayanılarak Yönetim Kurulunca çıkartılmış Muay Thai Khan Derece ve Sınav Talimatına göre yapılacaktır.

9.cu Khan’dan 10.cu Khan’a giriş sınavları ise herhangi bir denklik veya af söz konusu olmayıp, sınavları Federasyonumuz tarafından belirlenen yerlerde ve görevlendirilecek kişilerden oluşturulan 10. Khan’a geçiş sınav komisyonu tarafından yapılacaktır.

1.ci Khan’dan 9. Khan’a kadar sınavlarına katılacak olan sporcular ile listeleri günceleşmesi yapılacak olan sporculardan, en az üç aydır sınav olup terfi almadığına dair beyan,  
Muay Thai sporcu lisansı, nüfus cüzdanı fotokopisi, gerekli fotoğraflar ile sağlık sorunu olmadığına dair ve adli ve sportif alanda bir ceza almadığına dair beyan dilekçesi alınır.
Ayrıca; Türkiye Muay Thai Federasyonu Garanti Bankası Anafatlar Şubesi Ulus Ankara Hesap No: 711-6299044  nolu hesaba Muay Thai Khan sınav veya kayıt güncelleme ücreti olarak 25 TL (Yirmi Beş TL) 20 TL (Yirmi TL) Kimlik ücreti yatırarak dekontunu baş vuru belgesine ekleyerek sınava veya güncel listeye girebileceklerdir.
Ücret makbuzları olmayan kişilerin sınavları ve güncellemeleri yapılmaz, 1.ci Khan’dan 9. cu Khan’a kadar sınav veya güncellemesi yapılan kişilere federasyonumuz fotoğraflı plastik kaplama kimlik kartı gönderecektir. Ancak diploma verilmeyecektir. diplomalar sınavı yapan komisyon veya kuruluş tarafından verilebilir, sınavlar özel bir spor salonunda yapılıyorsa diploma ücretlerini ilgili kuruluş belirler.

Federasyonumuz tarafından daha önce yapılmış olan 9. Khan’dan 10. Khana geçiş sınavlarında başarılı olmuş ve kayıtlarda mevcut kişiler,  Muay Thai sporcu lisansı, nüfus cüzdanı fotokopisi, gerekli fotoğraflar ile sağlık sorunu olmadığına dair ve adli ve sportif alanda bir ceza almadığına dair beyan dilekçesi göndererek belgelerini tamamlamaları halinde yukarıda belirtilen hesap numarasına 25 TL (Yirmi Beş TL) Khan Kimlik Kartı,  50 TL (Elli TL) 10. Khan diploma ücreti yukarıda yazılı hesaba yatırarak diplomalarını alabileceklerdir,  kimlik ve diplomasını almayanların dereceleri beyan olarak kabul edilmeyecektir.

Spor Eğitim Dairesi ve federasyonumuzun düzenlemiş olduğu Antrenör kurslarında 1 Kademe Yardımcı Antrenör (karşılığı 11. Khan Derece Kimlik ve Diploması) 2 Kademe Antrenör (12. Khan Derece Kimlik ve Diploması) alacaklardır. Antrenör ve Khan derece Kimlik ve diplomaları için 40 TL (Kırk TL) Muay Thai Antrenör Kimlik ücreti,  50 TL (Elli TL) Antrenör Khan Diploma Ücreti yukarıdaki hesaba yatırarak dekontu ve nufus cüzden kopisi ile 2 fotoğraf göndermeleri halinde hemen taraflarına gönderilecektir.

Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu Hakem kurslarında başarılı olmuş, Aday, Bölge, Ulusal ve Uluslar arası hakemlerimizin, Hakem Kimlik ücreti 40 TL (Kırk TL) Hakem diploması  ücreti 50 (Elli TL) yukarıdaki hesaba yatırmaları ve nufus cüzdanı kopisi, 2 fotoğraf adli ve sportif ceza almadıklarını beyan eden yazı ile iletişim formu göndermeleri halinde hemen taraflarına kimlik ve diplomaları gönderilecektir.