BÖLGE YÜRÜTME KURULU VE ALT KURULLARI SEÇİM TALİMATI

BÖLGE YÜRÜTME KURULU VE ALT KURULLARI
SEÇİM TALİMATI

Federasyonumuzun 15.05.2009 Tarihinde ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün STR 1548 sayılı yazılarıyla web Genel Müdürlük ile Federasyonumuzun sitelerinde yayınlamış olduğu; Merkez Yürütme, Bölge Yürütme İle Diğer Alt Kurullarının Oluşumu, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Talimatı gereğince oluşturulacak Bölge Yürütme alt kurulları aşağıdaki yazılı talimatın ilgili maddesi kapsamında yapılacaktır.


BÖLGE YÜRÜTME KURULLARI VE BAĞLI İLLER

İç Anadolu Bölge Yürütme Kuruluna Bağlı İller: Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Karaman, Kırşehir, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Eskişehir, Niğde.
Ege Bölge Yürütme Kuruluna Bağlı iller: İzmir, Aydın, Afyon, Uşak, Denizli, Kütahya, Manisa, Muğla,
Akdeniz Bölge Yürütme Kuruluna Bağlı İller: Mersin, Adana, Isparta, Hatay, Burdur, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis, Antalya, 
Marmara Bölge Yürütme Kuruluna Bağlı İller: İstanbul, Tekirdağ, Kırıkkale, Edirne, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Balıkesir, Kocaeli,
Karadeniz Bölge Yürütme Kuruluna Bağlı İller: Samsun, Ordu, Bartın, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Giresun, Düzce, Trabzon, Çorum, Bayburt, Amasya, Gümüşhane, Artvin, Tokat, Rize.
Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kuruluna Bağlı İller: Adıyaman, Erzurum, Malatya, Elazığ, Tunceli, Ağrı, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Bingöl, Van, Ardahan, Batman, Mardin, Şanlıurfa, Hakkari, Gaziantep, Şırnak, Siirt, Kars, Iğdır, Sivas, Erzincan.

Merkez Yürütme, Bölge Yürütme ile Diğer Alt Kurulların Oluşumu Görev, Yetki ve Sorumlulukları Talimatının 12. Maddesine göre:

Bölge Yürütme Kurulları bir başkan ve bir bölge koordinatörü bir başkan yardımcısı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur.

Bölge Yürütme Kurulu Başkanları ve Bölge Koordinatörleri istişare yoluyla Federasyon yönetim kurulu tarafından atanırlar, kalan beş üye ise bölge yürütme kurulu başkanı tarafından istişare yoluyla tespit edilerek federasyona teklif edilirler, federasyon başkanı ve yönetim kurulunun onay ile göreve atanırlar.

Bölge yürütme kurulu üyeleri öncelikli bölgeye bağlı il temsilcisi olan kişilerden seçilirler, il temsilcisi sayısı yetersizse kalan üyeler spor kulübü yöneticisi veya spora yakın iş adamlarından seçilebilir.

Bölge yürütme kurulu başkanlarının il temsilcisi veya kulüp temsilcisi olma zorunluluğu yoktur,

Bölge yürütme kurullarını altında en az dört yan kurul oluşturulur, bölge teknik kurulu, bölge hakem kurulu, bölge eğitim kurulu ve bölge organizasyon kurulu oluşturulması zorunludur, bu kuruların başkan veya başkan yardımcıları federasyonun merkez kurullarında üye olarak temsil edilirler.

Bölge yan kurulları, Federasyonun ve merkez kurulların karar ve talimatları çerçevesinde çalışma yaparlar.


Bölge Hakem Kurulunun oluşturulmasında il hakem kurulu başkanı olması ve ilinde faal kıdemli hakem olanlar öncelikli seçilir.

Bölge Teknik Kurulunun oluşumunda en kıdemli faal antrenörlerden seçilir, eğer yoksa Muay Thai sporundan anlayan kişiler görevlendirilebilir.


Bölge Eğitim Kurulu Muay Thai sporundan anlayan veya spor akademisi mezunu eğitim programlama uygulamadan anlayan kişilerden seçilir.

Organizasyon ve diğer kurullar özeliklerine göre bölge yürütme kurulunca seçilerek federasyona teklif edilirler.

Denilmektedir.
 

SEÇİM DİVANI OLUŞTURULMASI:

Bölge Yürütme Kurulu Başkanı ve Bölge Koordinatörü Seçimler için Seçim Divan heyeti oluşturacaktır. Divana Heyeti seçimde oy kullanmayacak tanınan yönetici veya Muayt Thai Federasyonun temsilcilerinden oluşur, Teklif edilen isimler oylanarak Seçim Divan Başkanı, Divan Katibi ve Divan Üyesi olarak Bölge Yürütme Kurulu Başkanı ve Yardımcısı ile Bölge Koordinatörü nezaretinde seçimleri yapacaklardır.

Bölge Yürütme Kurulu Başkanı ve Bölge Koordinatörü Divan Başkanı, Divan Katibi ve Divan Üyesi tarafsız olacak seçimlerin adaletli bir şekilde yapılmasını sağlayacaklardır. Bölge Yürütme Kurulu Başkanı ve Bölge Koordinatörü Divan’a karışmayıp Denetmen Görevini üstleneceklerdir.

Bölge Yürütme Kurulu Başkanı, Divan Başkanı, Divan Katibi ve Divan Üyeleri Seçimlerde Oy Kullanamayacaklardır. Bölge Koordinatörü oy kullanabilir. 

Bölge Hakem Kurulu Adaylık İçin Üyelerinde Aranacak Şartlar:

1-Bölge Hakem Kurulu seçimlerine katılacak  adayların ; Bölgede yer alan  İllerin Hakemi olması gereklidir.

2- Kendi ilinde en yüksek dereceye sahip hakem olmak eğer yoksa bölgesinde En az Milli Hakem seviyesinde olmak.

3-Muay Thai Federasyonu’nun 2009 Yılı Hakem Vize Seminerine Katılmış olmak.

4-2009 Yılında Türkiye Şampiyonları veya Bölge veya İl Faaliyetlerinde görev almış olmak ve bunu belgelemek.

5- Kendi branşları ile ilgili spor kulüpleri yönetim kurulunda üye, yönetici veya faal antrenör olmamak.

6- Faal il temsilcisi olmamak,

7- Varsa İl Hakem Kurulu tarafından bölge hakem kurunla adaylık teklifine sahip olmak, il hakem kurulu yoksa İl temsilciliği tarafından teklif edilmiş olmak.

Yukarıdaki şartlar dahilinde Bölge Hakem Kuruluna aday olmak ve yer almak için; her ilin İl Hakem Kurulu veya İl temsilciliği bünyesindeki hakemler kendi ilinde seçim yaparak Bölge Hakem Kurulunda illeri adına yarışacak ismi belirleyerek Bölge Yürütme Kuruluna veya Bölge Koordinatörü  aracılığı ile Seçim Divanına sunacaklardır. Bir ilden sadece bir hakem Bölge Hakem kuruluna seçilmek için aday olabilecektir. 


BÖLGE HAKEM KURULU SEÇİMLERİN YAPILMASI

Bölge Hakem Kurulu Seçimleri İFMA Kurul Seçimleri Sistemine göre yapılacaktır.

• Bölgeye bağlı illerden teklifle gelen  isimler tek tek okunup tahtaya yazılacak her isim hakemlerin verdikleri oylarla en çok oy alandan an az oy alana kadar baştan aşağı sıralanacaktır.

• Oy sıralamasına göre 5 asil 2 yedek şeklinde sıralanacak ve kurul oluşturulacaktır. Kurul seçim bitiminde aralarında toplanıp kendi aralarında toplanıp seçimlerde kimin az veya çok oy aldığına bakılmaksızın, başkan, başkan yardımcısı ve kurul sekreterini belirleyip tutanak altına alarak divan kuruluna sunacaklardır.

• Bölge sınırları içinde bulunan İllerin  Muay Thai Federasyonu’nun 2009 Yılı Hakem Vize Seminerine Katılmış ,2009 Yılında Türkiye Şampiyonları ve  Bölge veya İl Faaliyetlerinde görev almış en az İl Hakemi seviyesinde olan Hakemler oy kullanacaktır.

• Seçimlerde özerk teşekküller hukuku gereği vekaletle oy kullanılamaz.

• Oyların Eşit Olması halinde Bölge Yürütme Kurulu Başkanının onay verdiği aday bir fazla oy almış olarak kabul edilir.

• Seçim sonuçları Divan tarafından imza altına alınacaktır. Bölge Yürütme Kurulu Başkanı ve Bölge Koordinatörü’de Denetmen olarak Tutanağı imzalayacaklardır.

• Seçim Sonuçları Bölge Yürütme Kurulu Başkanı veya Bölge Koordinatörü’ne Federasyona gönderilmek üzere bir nüsha fotokopi Divan Başkanında kalmak kaydı ile teslim edilecektir.

Federasyon Yönetim Kurulu sonuçları değerlendirerek seçim sonuçlarına göre görevlendirmeleri açıklayacaktır.

Bölge Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri ,Görev Süresi, Bölge Hakem Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi; Türkiye Muay Thai Federasyonu Amatör Muay Thai Hakem Talimatının Bölge Hakem Kurulunun Kuruluş Esasları ve Çalışma Usullerine göre çalışmalarını yapacaklar Talimata bağlı olacaklardır.

Teknik, Eğitim, Organizasyon ve Diğer Kurulların seçimi, 

Daha önce bölgeler tarafından tesbit edilmiş ve Federasyon merkez kurulları ile bölgeler alt kurullarına atanmış kuruların toplantılar yapıldıktan sonra Merkez Yürütme Kurulu ve Bölge Yürütme Kurulu Başkanları ile Bölge koordinatörleri hariç diğer alt kurulların görevleri sona erecektir. Merkez kurullar ve alt kurulları talimattın diğer maddelerinde bahsedildiği gibi en az 3 kişiden oluşur, Hakem kurulları yukarıda belirtilen şartlara uygun hakem talimatıyla belirlenmiş şekilde seçilecektir.  ancak diğer kurullar bu talimat kapsamında yapılacaktır. 

Kurullara aday olmak ve oy kullanabilmek için antrenörlerinin, kulüp temsilcilerinin ve il temsilcilerinin 2009 yılı faaliyetlerine iştirak etmiş olmaları gerekmektedir. Aday olacak veya oy kullanacak üyelerin 2009 yılı yapılmış Muay Thai faaliyetlerinde aktif görev almış  olması gerekmektedir, Federasyon tarafından görevlendirilmiş olan gözlemci ve Bölge Kurul Başkanı ile Koordinatörler bu hususu göz önünde bulundurarak seçim yapacaklardır. Bir ilden her kurul için sadece bir kişi aday olabilir.

Bölge Yürütme Kurulu üyeleri; Bölge Başkanı tarafından istişare yoluyla tespit edilecek olup diğer kurullar kapalı seçim usulü ile seçilebilecektir. 

Seçimlerde oy hakkına sahip kişiler, Hakem kurulları hariç Teknik, Eğitim ile diğer kurullar için bölgeye bağlı atanmış il temsilcileri, faal olan her spor kulübünden bir temsilci, faal olan antrenörler birer oy kullanabilecektir, hem kulüp temsilcisi hem antrenör, hakem olanların hakkı olsa dahi her kurul için bir defa oy kullanabilecektir, vekaleten oy kullanılmayacaktır.

Herhangi bir konuda veya ihtilafta Muay Thai Federasyonu Başkanı yetkilidir.