MUAY THAİ EL KİTABI

FEDERASYONUMUZUN ASBAŞKANI ZİYA DİYAADDİN YILDIRIM İLE MERKEZ HAKEM ÜST KURULU BAŞKANI RECEP YURTSEVER'İN BİRLİKTE HAZIRLADIĞI MUAY THAİ EL KİTABI HAZIRDIR. 16 X 24 ebatlarında 208sayfadan oluşan kitap tüm hakem, antrenör ve sporcuların istifade edebileceği bir şekilde tasarlanmıştır. Kitapta; Muay Thai sporunun dünyada ve ülkemizdeki tarihi gelişimi, federasyon oluşumu, tüm talimatlar, muay thai oyun kuralları, sporcu ekipmanları ve ring aksesuarları yer almıştır.

  BU KİTAPTA 
- Muay Thaı Sporunun Tarihçesi   
- Muay Thai Sporunun Ülkemizdeki Gelişimi 
- Türkiye Muay Thaı Federasyonunun Mevcut Durumu 
- İFMA 
- İfmanın İdari Yapısı 
- İfmanın Organları Ve Oluşum Şekilleri: 
- İfma Yönetim Kurulu Ve Alt Kurullar 
- İfma Yönetim Kurulunun Görevleri 
- Komisyonlar 
- Genel Kurul 
- Sorumluluklarımız 
- Ana Statü 
- Amatör Muay Thai Müsabaka Talimatı 
- Amatör Muay Thai Hakem Talimatı 
- Antrenör Eğitim Talimatı 
- Muay Thai Khan Derece Ve Sınav Talimatı 
- Disiplin Ve Ceza Talimatı 
- Ödül Ve Yardım Talimatı 
- Merkez Yürütme, Bölge Yürütme İle Diğer Alt Kurullarının Oluşumu, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Talimatı 
- Sporcu Lisans, Tescil, Vize, Transfer İle Kulüp Tescil Ve Sözleşme Usul Talimatı 
- Bütçe Ve Muhasebe Talimatı 
- İl Temsilcisi Talimatı 
- Merkez Hakem Üst Kurulu Talimatı 
- Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik 
- Bölge Yürütme Kurulu Ve Alt Kurulları Seçim Talimatı 
- Harcırah Talimatı 
- Muay Thaı Ligi Talimatı 
- Danışma Kurulu Talimatı 
- Eğitim Alt Yapı Ve Kulüplere Yardım Talimatı 
- Muay Thai Oyun Kuralları 
- Sporcu Ekipmanlarını
BULACAKSINIZ?