Okul Sporları Evrakları

Sağlık Raporu Hakkında

Okul Spor Faaliyetlerine katılacak sporcu öğrencilerin sağlık raporlarının nasıl düzenleneceği, Sağlık Bakanlığı'nın Nisan 2017 tarihli Sağlık Bakanlığı "Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar" içerisinde belirtilmiştir.

         Sporcu lisansı almak amacıyla sağlık muayenesi yaptıracak sporcu öğrenciler;
1-“Kişiye Ait Sağlık Bilgi Formu”nun (Sağlık Bakanlığı EK-7) sporcu öğrencinin velisi/vasisi tarafınca  temin edilip doldurulması, (EK-7 form hekimde kalacaktır.)

2-Doldurulan bu form ile Aile Hekimliğine müracaat edilmesi, “Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu”nun (Sağlık Bakanlığı EK-6) hekimden alınması,
3-Spor Genel Müdürlüğü "Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliği"nin 15 inci maddesi gereğince lisansları çıkarılacak sporcu öğrencilerin Spor Genel Müdürlüğü Okul Spor Faaliyetleri (EK.5) formuna eklenmesi suretiyle sağlık raporlarını tamamlamış olacaklardır.